Privātuma politika

(Versija 2.0; 27.03.2019)

Mēs priecājamies, ka interesējaties par privātumu mūsu tīmekļa vietnē. Mēs vēlamies, lai, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūs justos ērti un droši, un uzskatītu mūsu privātuma politiku kā klientu orientētas kvalitātes funkcijas īstenošanu.

Šī privātuma politika informē par Jūsu personas datu apstrādes veidu un apjomu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Personas dati ir informācija, ko var tieši vai netieši attiecināt uz Jūsu personu vai arī to var piešķirt. Datu aizsardzības tiesiskais pamats ir jo īpaši Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR).

 

Saturs

1. Pārskats. 2

2. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšana. 2

3. Tiešsaiste un tīmekļa vietņu optimizācija. 2

3.1. Sīkdatnes – vispārīga informācija. 2

3.2. Google Analytics. 3

3.3. Mērķauditorijas atlase un tīmekļa vietņu optimizācija. 4

3.4. Pārorientēšana. 4

3.5. Uz interesēm balstīta tiešsaistes reklāma. 5

3.6. Iebildumu/atteikšanās iespējas. 5

4. E-pasta kontaktpersona. 5

5. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi 6

6. Saņēmēji ārpus ES. 7

7. Iegultais saturs. 7

7.1. YouTube videoklipi 7

8. Jūsu tiesības. 7

8.1. Pārskats. 8

8.2. Piekļuves tiesības saskaņā ar VDAR 15. pantu. 8

8.3. Tiesības labot saskaņā ar VDAR 16. pantu. 9

8.4. Tiesības uz dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. pantu. 9

8.5. Tiesības ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu. 9

8.6. Tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu. 9

8.7. Tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu. 9

9. Kontaktpersona. 10

9.1. Kontaktpersona saistībā ar jautājumiem vai Jūsu datu aizsardzības tiesību izmantošanu. 10

9.2. Kontaktpersona saistībā ar jautājumiem par privātuma politiku. 10

9.3. Tiesības pārsūdzēt datu aizsardzības uzraudzības iestādē. 10

10. Pārziņa nosaukums un kontaktinformācija, kā arī uzņēmuma datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija  10

 

1. Pārskats

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni , starp Jūsu galiekārtu un mūsu serveri notiek dažādas informācijas apmaiņa. Šī informācija var būt arī personas dati. Šādā veidā ievākta informācija cita starpā tiek izmantota tam, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni vai rādītu reklāmu Jūsu galiekārtas pārlūkprogrammā.

2. Mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšana

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu galiekārtā izmantotā pārlūkprogramma automātiski un bez Jūsu līdzdalības nosūta mūsu tīmekļa vietnes serverim tālāk norādīto informāciju:

• pieprasījumu iesniegušās internetam pieslēgtās iekārtas IP adresi,
• piekļuves datumu un laiku,
• ielādētās datnes nosaukumu un URL,
• informāciju par tīmekļa vietni / lietojumprogrammu, no kuras veikta piekļuve (nosūtītāja URL),
• informāciju par Jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un – attiecīgā gadījumā – Jūsu interneta pieslēguma datora • operētājsistēmu, kā arī piekļuves sniedzēja nosaukumu,

un šo informāciju uz laiku saglabā tā dēvētajā žurnāldatnē (log-file) šādos nolūkos:

• netraucētas savienojuma izveides nodrošināšana,
• mūsu tīmekļa vietnes / lietojumprogrammas ērtas lietošanas nodrošināšana,
• sistēmas drošības un stabilitātes izvērtēšana.

IP adreses apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses sastāv no iepriekš uzskaitītajiem datu apstrādes nolūkiem. Ja prezentācija kalpo, lai sagatavotu līgumu, datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai:

• Dati tiek glabāti septiņas dienas un pēc tam automātiski dzēsti. Kad pārtraucat izmantot mūsu vietni, ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati tiek dzēsti.

3. Tiešsaiste un tīmekļa vietņu optimizācija

3.1. Sīkdatnes – vispārīga informācija

Mūsu tīmekļa vietnē, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mēs izmantojam tā dēvētās sīkdatnes. Turklāt mūsu intereses optimizēt tīmekļa vietni iepriekš minētā noteikuma izpratnē ir uzskatāmas par leģitīmām. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā tiek saglabātas Jūsu galiekārtā (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī u.c.). Sīkdatnes nekaitē Jūsu galiekārtai, nesatur vīrusus, trojiešus vai citas ļaunprogrammatūras. Sīkdatnē tiek saglabāta informācija, ko Jūs ikreiz aplūkojat, izmantojot konkrēto galiekārtu. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs šādā veidā nekavējoties atklājam Jūsu identitāti. No vienas puses, sīkdatnes ir paredzētas tam, lai mūsu piedāvājuma izmantošana Jums būtu patīkamāka. Tādēļ mēs izmantojam tā dēvētās sesijas sīkdatnes, lai noteiktu, ka jau esat apmeklējis atsevišķas lapas mūsu tīmekļa vietnē. Pēc iziešanas no mūsu tīmekļa vietnes tās tiek automātiski dzēstas. Turklāt lietotājdraudzīguma nodrošināšanas nolūkā mēs izmantojam arī pagaidu sīkdatnes , kas Jūsu galiekārtā tiek glabātas noteiktu laikposmu. Atkārtoti apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, lai izmantotu mūsu pakalpojumus, tiks automātiski noteikts, ka esat te jau bijis, kā arī parādīti Jūsu ievadītie dati un iestatījumi, lai Jums tie nebūtu jāievada vēlreiz.

No otras puses, mēs izmantojam sīkdatnes ar mērķi statistiski apkopot informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, lai optimizētu mūsu piedāvājumu, kā arī rādītu īpaši Jums pielāgotu informāciju. Ja atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, šīs sīkdatnes ļauj automātiski noteikt, ka esat te jau bijis. Minētās sīkdatnes pēc noteikta laika tiek automātiski dzēstas. Vairums pārlūkprogrammu sīkdatnes pieņem automātiski. Taču Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai sīkdatnes Jūsu datorā netiktu saglabātas vai arī vienmēr pirms jaunas sīkdatnes saglabāšanas parādītos paziņoJums. Tomēr pilnīgas sīkdatņu deaktivizēšanas rezultātā var nebūt iespējams izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

Pārskatu par izmantotajām sīkdatnēm ar plašāku informāciju (piemēram, par glabāšanas ilgumu) skatiet sadaļā “Noteikumi par sīkdatnēm”.

3.2. Google Analytics

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Lai mūsu tīmekļa vietnēs nodrošinātu vajadzībām atbilstošu noformējumu un nepārtrauktu optimizāciju, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mēs izmantojam Google Ireland Limited tīmekļa analīzes pakalpojumu „Google Analyticsˮ. Mūsu leģitīmās intereses izriet no aprakstītajiem nolūkiem. Šajā saistībā tiek izveidoti pseidonimizēti lietotāju profili un izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ģenerē šādu informāciju par tīmekļa vietnes izmantojumu:

• pārlūkprogrammas tips/versija,

• izmantotā operētājsistēma,

• nosūtītāja URL (iepriekš apmeklētā vietne),

• resursdatora nosaukums (IP adrese),

• servera pieprasījuma laiks.

Minētā informācija tiek izmantota, lai izvērtētu tīmekļa vietņu izmantojumu, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnē veiktajām darbībām un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus ar mērķi veikt tirgus izpēti un nodrošināt vajadzībām atbilstošu šādu vietņu noformējumu. IP adreses tiek padarītas anonīmas, lai nebūtu iespējama lokalizācija (tā dēvētā IP maskēšana).

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammatūrā; tomēr mēs norādām, ka šādā gadījumā var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt Jūs varat atteikties no „Googleˮ veiktās sīkdatņu ģenerēto datu un ar Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu saistīto datu (tostarp Jūsu IP adreses) apkopošanas, kā arī minēto datu apstrādes, lejuplādējot un uzstādot šo pārlūkprogrammas papildinājumu (Add-on). Alternatīvi pārlūkprogrammas papildinājumam, jo īpaši attiecībā uz pārlūkprogrammām mobilajās galiekārtās, Jūs varat atteikties no „Google Analyticsˮ veiktās datu apkopošanas, spiežot uz šīs saites. Tiks iestatīta atteikšanās (opt-out) sīkdatne, kas novērsīs turpmāku Jūsu datu apkopošanu, apmeklējot šo tīmekļa vietni. Atteikšanās sīkdatne ir derīga tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai mūsu tīmekļa vietnē un tiks ievietota Jūsu ierīcē. Šajā pārlūkprogrammā dzēšot sīkdatnes, atteikšanās sīkdatne būs jāuzstāda atkārtoti. Plašāka informācija par datu aizsardzību saistībā ar „Google Analyticsˮ ir pieejama „Google Analyticsˮ tīmekļa vietnē.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas:

Sīkdatnes ģenerētā informācija tiek nosūtīta uz „Googleˮ serveri ASV un tur glabāta. Mēs zinām, ka Jūsu IP adrese nekādā gadījumā netiks saistīta ar citiem „Googleˮ sniegtajiem datiem. Nepieciešamības gadījumā, ja to pieprasa likums vai ja datus apstrādā pilnvarota trešā puse, šī informācija tiks nosūtīta arī trešām pusēm.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai:

Kad IP adrese ir padarīta anonīma, Jūs vairs nav iespējams identificēt. Statistiski apstrādātie dati „Google Analyticsˮ tiek dzēsti pēc 26 mēnešiem. Pārskatos, kas sagatavoti, pamatojoties uz „Google Analyticsˮ, personas identifikācija vairs nav pieejama.

3.3. Mērķauditorijas atlase un tīmekļa vietņu optimizācija

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Mūsu tīmekļa vietnē sīkdatnes tiek izmantotas, lai vāktu un novērtētu informāciju par mūsu tīmekļa vietņu optimizāciju un par tajās rādītajām reklāmām. Tas jo īpaši nodrošina, ka, pamatojoties uz Jūsu iepriekšējo lietošanas uzvedību, Jūsu galaierīcēs tiek parādīta tikai uz Jūsu faktiskām vai iespējamām interesēm orientētas reklāmas. Piemēram, šajos nolūkos apstrādātā informācija ietver informāciju par to, kuri no mūsu darba piedāvājumiem Jūs interesē. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu tīmekļa vietņu optimizācija, lai nodrošinātu labāku piedāvājumu un izvairīšanos no reklāmām, kuras Jūs neinteresē, ir gan Jūsu, gan mūsu interesēs. Izpēte un novērtēšana tiek veikta tikai, izmantojot pseidonīmu, un neļauj mums Jūs identificēt. Jo īpaši informācija netiek apvienota ar personiski identificējamu informāciju par Jums.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas:

Datu saņēmēji ir iepriekš norādītie pakalpojumu sniedzēji, kuri apstrādā Jūsu datus uz līguma pamata tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai:

Šeit izmantotās sīkdatnes un tajās ietvertā informācija tiek uzglabāti saskaņā ar Noteikumiem par sīkdatnēm un tiek nekavējoties dzēstas iebildumu gadījumā.

3.4. Pārorientēšana

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Pārorientēšanas tehnoloģijām mēs izmantojam dažādus piegādātājus. Tas ļauj mums padarīt savu tiešsaistes piedāvājumu interesantāku. Šim nolūkam tiek iestatīta sīkdatne, ar kuras palīdzību tiek apkopoti interešu dati, izmantojot pseidonīmus. Šī informācija par Jūsu sērfošanas paradumiem mārketinga nolūkos anonīmā formā tiek savākta un saglabāta Jūsu datora sīkdatņu failos un analizēta, izmantojot algoritmu. Pēc tam mūsu partneru tīmekļa vietnēs mērķtiecīgus darba piedāvājumus var parādīt kā personalizētus reklāmkarogus. Šos datus nekādā gadījumā nevar izmantot, lai personīgi identificētu šīs tīmekļa vietnes apmeklētājus.Tieši personas dati netiks apstrādāti un lietotāja profili netiks apvienoti ar personas datiem. Datu apstrādes juridiskais pamats izriet no VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta. Izmantojot mērķauditorijas atlases pasākumus, mēs vēlamies pārliecināties, vai Jūsu galaierīcēs tiek rādīta tikai uz Jūsu faktiskajām vai domājamām interesēm balstītas reklāmas. Neapgrūtināšana Jūs ar reklāmām, kas Jums nav interesantas, ir gan Jūsu, gan mūsu interesēs.

Ja joprojām nevēlaties saņemt personalizētus reklāmkarogus, varat iebilst pret šo datu vākšanu un uzglabāšanu nākotnē, kā norādīts tālāk.

Noklikšķinot uz katrā reklāmkarogā redzamās pogas (piemēram, "i"), Jūs nonāksit attiecīgajā pakalpojuma piedāvātāja tīmekļa vietnē. Tur atkal tiks izskaidrota pārorientēšanas tehnoloģijas sistemātika un tiks piedāvāta iespēja atteikties (opt-out). Ja pie kāda pakalpojumu piedāvātāja atteiksities, datorā tiks saglabāts tā sauktais atteikšanās sīkdatne, kas neļauj nākotnē rādīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja reklāmkarogus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka to var izdarīt tikai no sava datora un ka attiecīgās atteikšanās sīkdatnes nav jāizdzēš no datora.

Varat izmantot arī šīs privātuma politikas 3.5. punktā norādītās atteikuma iespējas.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas:

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam mērķauditorijas atlases tehnoloģijas no dažādiem pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā iepriekš minētos datus kā daļu no mērķauditorijas atlases procesa. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu piedāvātāju lietotajām sīkdatnēm, lūdzu, skatiet mūsu Noteikumos par sīkdatnēm.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai:

Sīkdatnes, kas tiek izmantotas atkārtotai mērķauditorijas atlasei, un tajās ietvertā informācija tiek saglabāta uz laiku, kas norādīts Noteikumos par sīkdatnēm, un pēc tam automātiski tiek dzēsta.

3.5. Uz interesēm balstīta tiešsaistes reklāma

Lai nodrošinātu, ka mēs rādām tikai Jums svarīgas reklāmas, mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietni, lai novērtētu Jūsu lietošanas paradumus, izmantojot sīkdatnes tikai pseidonimizētā veidā. Tādējādi mēs varam noteikt Jūsu intereses saistībā ar mūsu darba piedāvājumiem. Šim nolūkam mēs izmantojam 3. punktā minētos pakalpojumu sniedzējus, lai novērtētu, kādus darba piedāvājumus Jūs esat apskatījis mūsu tīmekļa vietnē.

Lai izvairītos no 3. punktā minētās lietošanas uzvedības novērtēšanas, varat izmantot tajā uzskaitītās iebildumu iespējas. Turklāt varat arī doties uz vietni http://www.youronlinechoices.com/, lai novērstu dažādu Eiropas Interaktīvās digitālās reklāmas alianses pašregulēto dalībnieku (www.edaa.eu/european-principles/), tostarp Lidl, reklāmu rādīšanu, izmantojot preferenču pārvaldniekus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu datorā tiks ievietota tā dēvētā atteikšanās sīkdatne. Tiklīdz Jūs to izdzēsīsit, uz interesēm balstītas reklāmas atkal parādīsies.

3.6. Iebildumu/atteikšanās iespējas

Jūs varat novērst 3.3. un 3.4. punktos aprakstītās mērķauditorijas atlases tehnoloģijas, pārlūkprogrammā iestatot atbilstošu sīkdatni (skatiet arī 3.1. punktu). Turklāt Jums ir iespēja novērst uz interesēm balstītu personalizētu reklāmu rādīšanu, izmantojot preferenču pārvaldniekus vai arī aktivizējot 3.5. punktā minētās atteikšanās sīkdatnes.

4. E-pasta kontaktpersona

Personas dati, kurus Jūs mums darāt zināmus, izmantojot e-pastu, pats par sevi saprotams, tiek uzskatīti par konfidenciāliem. Mēs izmantojam Jūsu datus tikai Jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkā. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu un Jūsu vienlaicīgā (likumīgā) interese par datu apstrādi izriet no mērķa atbildēt uz Jūsu pieprasījumu.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas:

Mēs nepieļaujam datu tālāknodošanu trešām pusēm. Izņēmuma gadījumā datus mūsu vārdā apstrādā pilnvaroti apstrādātāji. Tos mēs ikreiz rūpīgi izvēlamies un auditējam, un to pienākumus nosakām līgumā saskaņā ar VDAR 28. pantu.

Uzglabāšanas ilgums / kritēriji uzglabāšanas ilguma noteikšanai:

Visus personas datus, kurus Jūs mums sniedzat saistībā ar pieprasījumiem, izmantojot e-pastu, mēs izdzēsīsim vai padarīsim anonīmus ne vēlāk kā 90 dienas pēc galīgās atbildes saņemšanas.

5. Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Lai padarītu savu uzņēmumu labāk zināmu, mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam sociālās spraudņus no sociālajiem tīkliem Facebook, Google+, Twitter, XING un LinkedIn, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. No VDAR skatpunkta mūsu galvenais komerciālais mērķis ir uzskatāms par likumīgu interesi. Atbildību par darbību, kas atbilst datu aizsardzībai, garantē attiecīgie pakalpojumu piedāvātāji. Šo spraudņu integrācija pie mums notiek pēc tā sauktās divu klikšķu metodes, lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus aizsargātu vislabākajā veidā. Divu klikšķu metode ļauj aktivizēt deaktivizētus sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņus. Šo aktivizēšanu jebkurā laikā var deaktivizēt. Deaktivizācijas process nenozīmē, ka jau iesniegtos dus izdzēsīs attiecīgā sociālā plašsaziņas līdzekļa piedāvātājs. Mūsu tīmekļa vietnē iegultie sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi sākotnēji tiek deaktivizēti. Spraudņu aktivizēšana notiek tikai ar klikšķi uz spraudņa simbola. Tikai pēc aktivizēšanas personas dati tiek pārsūtīti attiecīgajam sociālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojuma sniedzējam. Aktivizētais spraudnis, izmantojot pārlūkprogrammu, nekavējoties izveido savienojumu ar Jūsu izvēlētā sociālā plašsaziņas līdzekļa piedāvātāja serveri.

Mums nav nekādas kontroles pār datu apkopošanas un datu apstrādes operācijām, kā arī mēs neesam informēti par pilnīgu datu vākšanas apjomu un apstrādes mērķi.

Spraudņu piedāvātājs uzglabā apkopotos datus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai īpaši izstrādātas savas tīmekļa vietnes dizaina nolūkiem. Šāds novērtēJums jo īpaši tiek veikts (arī nepierakstītiem lietotājiem), lai prezentētu uz vajadzībām balstītu reklāmu un informētu citus sociālā tīkla lietotājus par Jūsu darbībām mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu veidošanu, lai to izmantotu, lai sazinātos ar attiecīgo spraudņa pakalpojumu piedāvātāju. Spraudņi ļauj mums sadarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varētu uzlabot savu piedāvājumu un padarīt to interesantāku Jums kā lietotājam.

Datu pārsūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai Jums ir spraudņa pakalpojumu piedāvātāja konts un vai esat pieteicies. Ja esat pieteicies spraudņa pakalpojumu piedāvātāja vietnē, no mums savāktie dati tiks piešķirti tieši Jūsu spraudņa pakalpojumu piedāvātāja kontam. Ja nospiežat aktivizēto pogu un, piemēram, lai saistītu lapu, spraudņa pakalpojumu piedāvātājs šo informāciju saglabā Jūsu lietotāja kontā un publiski kopīgo to ar Jūsu kontaktpersonām. Mēs iesakām regulāri izrakstīties pēc sociālā tīkla izmantošanas, bet jo īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tas neļaus spraudņa pakalpojumu piedāvātājam piekļūt Jūsu profilam.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas:

Savā tīmekļa vietnē mēs izmantojam tālāk norādīto sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņus:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; http://www.facebook.com/policy.php ; papildu informācija par datu apkopošanu: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications , kā arī http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook izmanto ES un ASV privātuma vairogu, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Ireland ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google izmanto ES un ASV privātuma vairogu, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, ASV; https://twitter.com/privacy. Twitter izmanto ES un ASV privātuma vairogu, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, ASV; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn izmanto ES un ASV privātuma vairogu, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai:

Mums nav informācijas par spraudņa pakalpojumu sniedzēju savākto datu dzēšanu.

6. Saņēmēji ārpus ES

Izņemot 3.2. un 5. punktā aprakstīto apstrādi, Jūsu personas dati netiks nodoti saņēmējiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Apstrādes darbības, kas minētas 3.2. punktā, izraisa datu pārraidi Google Ireland Limited serveriem. Daļa no šiem serveriem atrodas ASV. Attiecībā uz ASV Eiropas Komisija ar 2016. gada 12. jūlija lēmumu ir nolēmusi, ka saskaņā ar noteikumiem par ES un ASV privātuma vairogiem tie nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni (tā dēvētais „atbilstības lēmums” saskaņā ar VDAR 45. pantu). Pakalpojumu sniedzējs Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV, un saņēmēji, kas uzskaitīti 5. punktā, ir sertificēti ES un ASV privātuma vairogam.

Apstrādes darbības, kas minētas 7.2. punktā, izraisa datu pārraidi uz Microsoft Corporation serveriem. Microsoft Corporation piedalās ES un ASV privātuma vairoga līgumā. Lai iegūtu plašāku informāciju par Microsoft Corporation datu aizsardzības politiku, lūdzu, apmeklējiet vietni : https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

7. Iegultais saturs

7.1. YouTube videoklipi

Mēs esam pievienojuši YouTube videoklipus mūsu tiešsaistes piedāvājumā, kas tiek uzglabāti vietnē http://www.YouTube.com un ir tieši atskaņojami mūsu tīmekļa vietnē. Tie visi ir integrēti "paplašinātā konfidencialitātes režīmā", t.i., ja Jūs neatskaņosit videoklipus, par Jums kā par lietotāju netiks pārsūtīti dati. Tikai tad, kad atskaņojat videoklipus, dati tiek pārsūtīti. Mēs nevaram ietekmēt datu pārsūtīšanas procesu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par datu apkopošanas mērķi un apjomu un to apstrādi YouTube, lūdzu, skatiet pakalpojuma piedāvātāja privātuma paziņojumus. Tur Jūs atradīsit arī plašāku informāciju par Jūsu tiesību un iestatījumu iespējām Jūsu privātuma aizsardzībai. YouTube adrese un privātuma politika: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin , Ireland ; https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

7.2. Bing Maps

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam Bing Maps piedāvājumu. Tādējādi mēs Jums varam parādīt interaktīvas kartes mūsu tīmekļa vietnē, kas Jums ļauj ērti izmantot kartes funkciju, lai atrastu darba piedāvājumus Jūsu reģionā. Kartes pakalpoJums Bing Maps ir izvietots vietnē https://www.bing.com/maps un tam var piekļūt tieši no mūsu tīmekļa vietnes.

Mēs izmantojam Bing Maps mūsu tiešsaistes piedāvājumu pievilcīgai prezentēšanai un vieglai tīmekļa vietnē norādīto vietu atrašanai. Tā Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta nozīmē ir likumīga interese.

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Bing Maps pakalpojuma sniedzējs, Microsoft Corporation, saņem informāciju, ka esat atvēris attiecīgo mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu. Lai izmantotu Bing Maps funkcijas, interneta komunikācijas robežās ir nepieciešams apstrādāt Jūsu IP adresi. Tās parasti tiek apstrādātas Microsoft serverī ASV.

Mums nav nekādas ietekmes uz konkrēto datu apstrādi, ko veic Bing Maps. Lai iegūtu plašāku informāciju par Bing Maps datu apstrādes mērķi un apjomu, lūdzu, skatiet pakalpojuma sniedzēja konfidencialitātes paziņojumus. Tur Jūs atradīsiet arī plašāku informāciju par Jūsu tiesību un iestatījumu iespējām Jūsu privātuma aizsardzībai. Bing Maps pakalpojuma sniedzēja adrese un konfidencialitātes politika: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Atverot kartes pakalpojumu, tiek saglabātas tehniski nepieciešamas sīkdatnes.

Jūs varat savu interneta pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai tā Jūs informē par sīkdatņu saglabāšanu; tādējādi to izmantošana Jums kļūs pārraugāma. Detalizētāku informāciju par izmantotajām sīkdatnēm Jūs varat uzzināt šajā sīkdatņu pārskatā

8. Jūsu tiesības

8.1. Pārskats

Papildus tiesībām atsaukt mums piešķirtās atļaujas attiecīgu juridisko priekšnoteikumu gadījumā Jums ir arī tālāk norādītās tiesības:

• tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, ko esam saglabājuši, saskaņā ar VDAR 15. pantu
• tiesības labot nepareizus vai papildināt nepilnīgus datus saskaņā ar VDAR 16. pantu,
• tiesības dzēst Jūsu datus, ko esam saglabājuši, saskaņā ar VDAR 17. pantu
• tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu,
• tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu,
• tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu.

8.2. Piekļuves tiesības saskaņā ar VDAR 15. pantu

Saskaņā ar VDAR 15. panta 1. punktu Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, ko esam saglabājuši. Tā jo īpaši ir šāda informācija:

• nolūki, kādos tiek apstrādāti personas dati;
• apstrādāto personas datu kategorijas;
• Jūsu personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;
• paredzētais Jūsu personas datu glabāšanas ilgums vai, ja šajā saistībā nav pieejami konkrēti dati, kritēriji, ko izmanto glabāšanas laikposma noteikšanai;
• tas, ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
• tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
• tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadījumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

Ja personas datus nosūta trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, Jums ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistībā ar datu nosūtīšanu piemēro, ievērojot VDAR 46. pantu.

8.3. Tiesības labot saskaņā ar VDAR 16. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Jūsu personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

8.4. Tiesības uz dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Jūsu personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu vai 2. punktu, un VDAR 21. panta 1. punkta gadījumā apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
• personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
• personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums;
• personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts VDAR 8. panta 1. punktā.

Ja esam publiskojuši personas datus un mūsu pienākums ir tos dzēst, mēs, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas, veicam saprātīgus pasākumus, lai informētu trešās puses, kas veic Jūsu personas datu apstrādi, ka Jūs esat pieprasījis, lai arī minētās trešās puses dzēstu visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus.

8.5. Tiesības ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs ierobežotu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

• Jūs apstrīdat personas datu precizitāti;
• apstrāde ir nelikumīga, un personas datu dzēšanas vietā Jūs pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu;
• pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
• Jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

8.6. Tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus mums esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un mēs tam neradām nekādus šķēršļus, ja:

• apstrāde pamatojas uz piekrišanu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
• un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no mums citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

8.7. Tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu

Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punkta nosacījumiem ir iespējams iebilst pret personas datu apstrādi, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

Iepriekš minētās vispārīgās tiesības iebilst attiecas uz visiem šajos datu aizsardzības noteikumos minētajiem apstrādes nolūkiem, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Atšķirībā no īpašajām tiesībām iebilst pret datu apstrādi komerciālos nolūkos (skatīt iepriekš 3.6. punktu) vispārīgās tiesības iebilst saskaņā ar VDAR mums ir jāīsteno tikai tad, ja Jūs mums norādāt svarīgākus iemeslus, piemēram, iespējamus draudus dzīvībai vai veselībai.

9. Kontaktpersona

9.1. Kontaktpersona saistībā ar jautājumiem vai Jūsu datu aizsardzības tiesību izmantošanu

Ja Jums ir jautājumi par tīmekļa vietni vai Jūsu datu aizsardzības tiesību izmantošanu (privātuma tiesības), varat sazināties ar mūsu pakalpojumu dienestu: datuaizsardziba@lidl.lv 

9.2. Kontaktpersona saistībā ar jautājumiem par privātuma politiku

Ja Jums ir vēl kādi jautājumi par Jūsu datu apstrādi, varat sazināties ar Lidl uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu (skatīt 10. punktu).

9.3. Tiesības pārsūdzēt datu aizsardzības uzraudzības iestādē

Turklāt Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Jūs varat sazināties ar Latvijas datu aizsardzības uzraudzības iestādi- Datu Valsts Inspekciju.

10. Pārziņa nosaukums un kontaktinformācija, kā arī uzņēmuma datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Šī privātuma politika attiecas uz datu apstrādi SIA “Lidl Latvija”, reģistrācijas numurs: 40203023760 („Atbildīgais“) un tīmekļa vietni https://karjera.lidl.lv SIA Lidl Latvija datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardziba@lidl.lv