Lidl Latvija
Meklēt darbu Ienākt Grāmatzīmes

Atbilstība

Atbilstība jeb normatīvo aktu ievērošana šodien ir sarežģītāka parādība kā nekad.  Globālajā vidē uz likumiem pamatotu prasījumu ir arvien vairāk, tāpēc savus procesus un sistēmas pastāvīgi piemērojam mainīgiem apstākļiem. Mēs īpaši uzsveram normatīvo aktu ievērošanu. Viens no mūsu uzņēmuma darbības principiem ir „Mēs ievērojam spēkā esošos normatīvos aktus un uzņēmuma iekšējās vadlīnijas.“ Atbilstība ir būtiska mūsu uzņēmējdarbības kultūras daļa. SIA „Lidl Latvija“ ir izveidota ziņošanas sistēma, kura Jums, kā uzņēmuma klientam, uzņēmējdarbības partnerim vai darbiniekam, rada iespēju ziņot mums par iespējamiem atbilstības pārkāpuma gadījumiem.

Trauksmes celšana

Godīgums un caurskatāmība ir būtiska, lai nodrošinātu klientu, biznesa partneru un darbinieku pastāvīgu uzticību Lidl. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības principu ievērošanu, vēlamies laicīgi konstatēt potenciāli prettiesiskas darbības. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies saņemt informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Par likuma pārkāpumu tiek uzskatīti gadījumi, kad mūsu darbinieki, izpildot funkcijas, savā valstī vai ārvalstīs pārkāpj spēkā esošus tiesību aktus noteikumus vai iekšējās darbības vadlīnijas, kā arī gadījumi, kad pieļaujams pārkāpums attiecībā uz darbinieku. Piemēram: korupcijas gadījumi, konkurences tiesības, datu aizsardzības pārkāpumi, kā arī pārkāpumi uzskaites, finanšu un nodokļu jomās.

Lai laicīgi uzzinātu par likumu pārkāpumiem un novērstu tos, ir nepieciešama ne tikai mūsu darbinieku, bet arī klientu un uzņēmējdarbības partneru palīdzība. Par likumu pārkāpumiem varat paziņot dažādos veidos. Neskatoties uz to kādā veidā nolemsiet paziņot, garantējam, ka katrs paziņojums tiks uzmanīgi izskatīts, bet Jums vēloties, tas tiks anonimizēts.

Tāpēc mēs vēlamies, lai Jūs mums pastāstītu par visiem atbilstības pārkāpumiem, kas ietekmē mūsu biznesu, izmantojot mūsu uzskaitītos konfidenciālos ziņošanas kanālus.

Katrs ziņojums ir konfidenciāls, un ziņotāju tas nekādā veidā nenostāda neizdevīgā stāvoklī.